Shopper Marketing

Shopper Marketing

Perakende sektörü ve tüketici ürünleri sektörü hızla değişiyor.
Tüketiciler ve alışverişçiler bu değişimin baş aktörleri.


En önemlisi, bugüne kadar kullanılan pazarlama yöntemleri
değişmek zorunda.


Dönem, “Shopper Marketing“ dönemi.

Bizim “Shopper Marketing“ tanımımız:

Bir ürünün tüketimini sağlamak hedefi ile satın alma kararı verenlerin davranış şekillerini değiştirmek için pazarlama karması unsurlarının satış noktasında uygulanmasıdır.

ALIŞVERİÇİNİN BAŞINI DÖNDÜRÜN!

Kavram
Eğitim
Danışmanlık
Model
Download